Idioma: cat esp Entrar a la web Residencia Palau Segueix-nos: facebook twitter googleplus rss
Subscriure's al Newsletter
Totes les notícies


Creativitat i desenvolupament cognitiu en persones grans

Creativitat i desenvolupament cognitiu en persones grans

El progressiu envelliment ha provocat el desenvolupament de múltiples formes d'intervenció per millorar la seva qualitat de vida. En diverses investigacions sobre el tema s'ha demostrat que a través d'aquestes estratègies s'aconsegueix pal·liar o frenar el deteriorament cognitiu en certa mesura. Tot i la dependència física i psíquica que poden tenir, conserven els trets específics inherents a la persona: singularitat, autonomia i voluntat. Podem dir que l'home no viu sol, sinó que conviu pel que es fa necessari la seva relació i comunicació amb els altres.

L'ús didàctic de la imatge i les arts plàstiques visuals per al desenvolupament i motivació de la creativitat, analitzant la seva contribució al desenvolupament cognitiu, les habilitats i les destreses de la gent gran, afavorirà el seu desenvolupament personal.

La importància del desenvolupament de la creativitat en la vida quotidiana de la gent gran, tant de forma activa com passiva, per mantenir-los en contacte amb l'entorn i conservar les seves capacitats cognitives, afectives i socials. A més proposem diferents activitats per afavorir el desenvolupament cognitiu a través de l'estimulació creativa buscant l'equilibri entre els coneixements cognitius i emocionals i atenent el que més inherent de l'ésser humà: la seva capacitat de adaptar-se.

Compartir: Facebook Twitter Google + Menéame.net 19 de juny del 2015
peu
Generated by Plataforma Actualnews.es
Plataforma Actualnews.es